Algemene voorwaarden Ouder-Kind Moment
Baby- en Kinderpraktijk Voorne Putten en Rozenburg

Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, trainingen en workshops


Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Anneke Littooij-Landsmeer (Ouder-Kind Moment), lid Vakgroep Shantalamassage Docenten (VSD), gecertificeerd Train-de-trainster NISB, A Verpleegkundige, MGZ Verpleegkundige en diploma EHBK;

Degene aan wie de docente/trainster les dan wel advies geeft;

Artikel 2: Aanmelding/Inschrijving

Artikel 3: Betaling

Artikel 4: Tariefstelling

Artikel 5: Verhindering

Artikel 6: Annulering

Artikel 7: Overmacht

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Artikel 9: Geheimhouding en privacy

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht

 

vorige paginatopvolgende pagina