Ga naar de Facebookpagina van Ouder Kind Moment

Privacy / Algemene voorwaarden

Privacy Beleid Ouder-Kind-Moment
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 2018.

Uw privacy wordt gerespecteerd volgens deze AVG.  Het geeft aan hoe wordt omgegaan met uw gegevens. Het is van toepassing op www.ouderkindmoment.nl

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens en/of gegevens van uw familielid, cliënt worden verwerkt  omdat u gebruik maakt van de diensten van Ouder-Kind-Moment en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Deze gegevens zijn:

Deze persoonsgegevens worden gebruikt  om contact op te nemen als dit nodig is.
Daarnaast kunnen deze persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.
Foto’s welke na uitdrukkelijke toestemming tijdens de massage gemaakt zijn, worden direct na verzending van mijn computer, telefoon en/of whatsapp verwijderd.

Na beëindiging van contact worden alléén de wettelijk verplichte persoonsgegevens inzake facturatie voor de belastingdienst bewaard.

Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen  aan een wettelijke verplichting.

Alle bovenstaande persoonsgegevens zijn alleen in te zien door Ouder-Kind-Moment. Opslag  vindt plaats op een beveiligde computer met anti virussoftware Norton 360 door Symantec met automatische updates. Daarnaast wordt een externe back-up harde schijftoegepast/ gekoppeld aan de beveiligde pc van Ouder-Kind-Moment.
Er is geen opslag in de cloud.  Wel zijn de facturen op papier uitgeprint in een kast in een afgesloten huis.
Provider is KPN.  E-mail software Windows Live Mail en webhosting vindt plaats bij Antagonist te Enschede.

Gegevens wijzigen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur daarvoor  een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar info@ouderkindmoment.nl . Zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, wordt op uw verzoek gereageerd.

Links naar andere sites
Deze site bevat links naar andere sites. Ouder-Kind-Moment is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. Ouder-Kind-Moment behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen.

Bepaling inzake cookies
Ouder-Kind-Moment maakt op deze site gebruik van cookies voor statistiekdoeleinden om de website voortdurend te verbeteren.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat bij je bezoek aan mijn website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.  Google kan deze dienst aan derden verschaffen indien Google hiertoe verplicht wordt, of voor zover derden de informatie via Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.  De informatie die Google verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt niet geregistreerd.

Algemene Voorwaarden van Ouder-Kind-Moment

Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, massages, trainingen en workshops

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Artikel 2: Aanmelding/Inschrijving:

Artikel 3: Betaling

Artikel 4: Tariefstelling

Artikel 5: Verhindering

Artikel 6: Annulering

Artikel 7: Overmacht

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Artikel 9: Geheimhouding en privacy

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht

Heeft u nog vragen klik dan hier om contact op te nemen.

vorige paginatopvolgende pagina